Year: 2015, Make: Honda, Model: CR%2DV, Mileage: 49500, VIN: 5J6RM3H38FL000423